liljebiller2.jpg
Dipel DF

Etiket Dipel DF

Sikkerhedsdatablad Dipel DF (Pdf)

 

Dipel DF er godkendt til bekæmpelse af larver af sommerfuglearter som f.eks. kålmøl, viklere, knoporme, ugler etc. (Lepidoptera arter) i grøntsager og prydplanter i væksthus og på friland.

 

Dipel er et ikke-økologisk produkt, der kan anvendes til økologisk jordbrugs-produktion efter retningslinierne i rådsforordning nr. 834/2007.

 

DiPel DF indeholder en bakterie, som virker mod larver, der indtager behandlede plantedele. Bakterierne ødelægger larvernes tarmkanal, og de standser fødeoptagelsen og dør 24 til 72 timer senere.
Effekten af DiPel DF er bedst på unge stadier af larverne og svarer til den man opnår fra konventionelle insekticider, når midlet bruges ifølge anvisningerne.


Dipel anvendes meget på friland (f.eks. kål og salat) samt i væksthus mod larver af sommerfugle, møl og ugler.


DiPel DF har ingen kendte virkninger på udviklingen af populationer af naturlige rovdyr og nytteinsekter i programmer med integreret plantebeskyttelse. DiPel DF er bionedbrydeligt.

 

Bigiftighed

Bier på træk skades ikke af Dipel.

 

Behandlingsfrist
INGEN. Dog vil det være uden mening at sprøjte umiddelbart før indhøstning, da larverne først dør nogle dage efter behandling.

 

Sprøjtetidspunkt
Sprøjt så snart de første larver ses og helst i en periode hvor de er aktive og optager føde. Dipel nedbrydes gradvist af uv-lys i løbet af ca. 3-7 døgn. 
Gentag derfor behandlingen med 7 - 10 dages intervaller indtil flyvning af voksne er ophørt.

Optimal behandling er i en periode med varmt, overskyet vejr.

Bedste behandlingstidpunkt er sen eftermiddag/aften.

Undgå at behandle ved udsigt til regn det første døgn.

 

Dosering Dipel DF

0,5 - 1 kg pr. ha.

Brug stor væskemængde

 

Anvendelse

Laveste dosering kan anvendes mod små larver i de tidlige larvestadier og kun under optimale forhold, som beskrevet i nedenstående afsnit. Det er særlig vigtigt at temperaturen er min. 15 °C.

 

Ved sprøjtning af planter med vokslag på bladene (f.eks. kål) bør der tilsættes et sprede/ klæbemiddel, for at væsken fordeles godt og bliver på bladene.


Erfaringsmæssigt er der normalt god effekt mod f.eks. knoporme, kålorme, målere, viklere eller møl - men ikke larver, der har gnavet sig ind i frugter eller planter. Generelt anvendes den højeste dosering ved kraftige angreb samt ved bekæmpelse af de sene larvestadier. Den bedste effekt opnås når:


- Midlet anvendes på de yngste larvestadier, da larvernes følsomhed nedsættes med stigende larvealder. For kålugle og agerugle skal behandlingen udføres inden larverne går ind i planterne eller ned i jorden.


- Når behandlingen udføres i en varm periode, hvor larvernes fødeindtagelse og bakteriernes vækst er størst.


- Når det er tørvejr den nærmeste periode efter behandlingen (minimum 6 timer).


Tilfør DiPel DF 1 - 3 gange pr generation og brug en generel dosering på 1,0 kg/ha, for at opnå bekæmpelse af de vigtigste sommerfuglelarver. Det er nødvendigt at anvende denne dosering, når angrebsgraden er høj, eller hvis larve populationen er blandet med ældre larver. Doseringen bør ikke reduceres mod kåluglelarver.


Pakning

Dipel DF: 500 gram


 

Dipel df.jpg

 

sommerfugl_larvedipeldod.jpg
Død sommerfuglelarve efter indtagelse af Dipel.


© Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445