bi_latyrus.jpg
LalGuard M52

etiket LalGuard M52 Granulat

etiket LalGuard M52 OD flydende

Sideeffekt liste kemi

 

LalGuard M52 - biologisk middel mod bl. a. øresnudebiller og trips nu på banen igen

 

Mange husker nok midlet Met52, der indeholdt den insektparasitiske svamp Metarizhium anisopliae. Det blev brugt med god effekt i prydplanter og planteskoler for 5-10 år siden, men grundet produktionsvanskeligheder har det ikke været tilgængeligt i en årrække. Nu er det heldigvis tilbage under navnet LalGuard M52 - først som granulat men senere også i flydende formulering mod insekter generelt.

----

 

Metarhizium-svampens evne til at inficere skadedyr har været kendt i mange år. Det er især jordboende insekter, det går ud over - mere end 200 arter af insekter er modtagelige for infektion.

Forsøg har vist, at produktet er yderst effektivt mod bl.a. æg og larver af væksthussnudebiller (også kaldet øresnudebiller) trips og mellus.

 

En fordel ved Metarhizium-svampen er dens evne til at forblive aktiv i ekstremt lang tid, hvis den ikke udsættes for UV-stråling fra solen. Ved iblanding i jorden vil sporerne således kunne ligge i mere end 1 år og stadig være i stand til at inficere larver, når der kravler forbi. Dette er usædvanligt lang tid for et biologisk produkt og et plus i lange kulturer. LalGuard M52 kan også bruges til at sprøjte på overjordiske dele af planten, men hér er virkningstiden ikke lige så lang.

Hvis et insekt får sporer på sig, vil svampen begynde at spire ind gennem dets hud. Gradvist nedbrydes de indre organerne og larven dør efter 5-7 dage ved 20⁰ C. Efterfølgende udvikles der ofte hvide og olivengrønne sporebelægninger udenpå insektet. Det er Metarhizium-svampens sporer der opformeres og medvirker til en fornyet smitte-effekt i jorden.

 

Granulatformuleringen (LalGuard M52 GR) er beregnet til behandling mod jordboende insekter. Det er vigtigt at midlet deponeres jævnt fordelt i den dybde af vækstmediet, hvor skadedyret befinder sig. Der er nemlig kun virkning, hvis larverne kommer i kontakt med sporerne, når de kravler rundt i jorden. Larverne af øresnudebiller findes i samme dybde som planterødderne, da de gnaver i disse og derfor er det en god ide at iblande granulatet i hele rodzonen. Hvis kulturen er i potter med sphagnum, kan det være oplagt at kontakte sphagnumproducenten og undersøge muligheden fro at få det iblandet før levering, så man sikrer en god fordeling.
Ved dyrkning i markjord bør midlet så vidt muligt indarbejdes grundigt i bedene i samme dybde som rødderne. Alternativt kan man vande med den flydende formulering, men det er i så fald lidt usikkert, hvor dybt sporerne kommer ned.

 

Ny flydende formulering
LalGuard M52 OD er den flydende formulering af svampen. Den forventes desværre først tilgængelig på markedet i 2023. Men i mange tilfælde vil den være nemmere at arbejde med end granulatet. Det gælder f.eks. mod trips. Flere af de skadelige arter i prydplanter (f.eks. Nelliketrips og Frankliniella-trips) har nemlig puppestadiet i jorden. Da de oftest kun forpupper sig i de øverste par centimeter af vækstmediet, vil man få en rigtig god koncentreret fordeling af svampesporer i overfladen ved at vande midlet ud.
LalGuard M52 OD kan dog også anvendes som sprøjtemiddel mod andre insekter og andre stadier end de jordboende; f.eks. mod tæger og bladlus i agurker og jordbær i væksthus eller mod trips i løg på friland. Her vil det være en fordel med høj luftfugtighed de første døgn, så svampesporerne bedre kan spire og inficere.

Da Metarhizium er en svamp, kan den i teorien hæmmes ved direkte kontakt med visse fungicider, så vær opmærksom på dette ved planlægningen.
LalGuard M52 har effekt ved temperaturer over ca. 10° C, men virker optimalt ved 15-30° C. Midlet kan godt tåle perioder med frost, men dør hvis temperaturen i vækstmediet kommer over 40° C.


LalGuard M52 GR (granulatformuleringen) er godkendt til brug imod øresnudebiller og trips (mindre anvendelse) i bærbuske, jordbær, prydplanter og planteskolekulturer i både åbne og lukkede væksthuse samt på friland.

LalGuard M52 OD, den kommende flydende formulering, er godkendt mod skadelige insekter generelt i jordbær, grønsager og gerbera i væksthus samt i løg og porrer på friland. Borregaard BioPlant arbejder dog sammen med producenten på at få udvidet antallet af kulturer ved ansøgning om mindre anvendelse.

 © Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445