oeresnudebille2.jpg
Lalstop G46

Etiket

Sikkerhedsdatablad

Brochure

Sideeffekt liste kemi

 


Lalstop G46 indeholder sporer af nyttesvampen Clonostachys rosea j1445, der i mere end 20 år har vist dokumenteret effekt mod svampesygdomme som gråskimmel, Fusarium sp., Pythiym sp., Phytophtora sp. og Rhizoctonia.

 

Prestop WP har været brugt i mange år i Danmark som sprøjtemiddel i væksthuse. Prestop Mix indeholder samme organisme men er formuleret til udbringning med bier ('Flying Doctors') i blomstringsperioden i frugt- og bæravl. Begge midler, hvori nyttesvampen før hed Gliocladium, men nu altså er omdøbt til Clonostachys, fortsætter på det danske marked, men med Lalstop G46 er markedet for nyttesvampen nu betydelig udvidet -  især på friland, hvor mange kulturer, som f.eks. jordbær, salat, løg, kål og gulerødder er kommet med som mindre anvendelse på Lalstop etiketten.

 

Lalstop G46 adskiller sig fra Prestop ved at være en ny granulat-formulering, der er lettere at arbejde med.

 

Virkemåde
'Aktivstoffet' i Lalstop G46 indeholder sporer af Clonostachys-svampen. Når disse bliver vandet ud i jord eller sprøjtet på planter, begynder de at spire og danne svampevæv. Svampen opformeres på forskellige sukkerstoffer, som planten udskiller og vil hurtigt kolonisere både rødder eller blade og stængler. 'Hurtigt' er et nøgleord hér; der er kamp om de tilgængelige næringsstoffer og det gælder om at komme først og udnytte dem inden potentielle svampesygdomme fra jord, luft eller recirkulerende vandingsvand kommer til og bliver opformeret og gør skade. Samtidig har svampen i Lalstop G46 den fordel i konkurrencen, at den udskiller stoffer, der hæmmer svampesygdomme i at opformeres. Flere sygdomme, som f.eks. Rhizoctonia sp., Pythium sp. og Alternaria sp., kan desuden blive direkte nedbrudt ved at svampen i Lalstop G46 snor sig rundt om myceliet og nedbryder det med enzymer.

 

Ved tilførsel til jord, sphagnum, stenuld eller andre vækstmedier vil svampen i Lalstop G46 sædvanlig vis være aktiv i 4-6 uger eller længere ved gode forhold med rigelig næring fra planterødderne.  Svampen kan dog også i nogle tilfælde over længere tid risikere at blive reduceret i konkurrencen med naturligt forekommende mikroorganismer i jorden, hvorfor det så kan være en fordel at genbehandle.

 

Ved bladbehandling vil svampen være mere udsat for udtørring og UV-lys og forsøg har vist, at forekomsten på blade og blomster gradvist aftager i løbet af 2-4 uger efter behandling. Derfor anbefales genbehandling hver 2.-4. uge eller oftere i kritiske perioder som f.eks. i blomstringsperioden i jordbær eller perioder med høj luftfugtighed og dårlig ventilation.


I mange tilfælde kan det dog være nok med 1-2 behandlinger, hvis man timer det nøje med perioder med risiko for svampeangreb. F.eks. en forebyggende behandling mod gråskimmel i en formeringsafdeling, hvor der er meget høj luftfugtighed.

 

Lalstop G46 er også godkendt til mindre anvendelse mod frugttræskræft i æbler. Der er udført indledende forsøg med positive resultater i Finland og Polen, men producenten vil gerne udføre flere forsøg inden de går ud med konkrete anbefalinger omkring effekt.

 

Forhandler i Danmark: Borregaard BioPlant ApS

 © Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445