liljebiller3.jpg
Madex Top - virus mod æblevikler

Produktblad (Pdf)

Sikkerhedsdatablad

Etiket

 

Madex Top © indeholder et selektiv virus , der har den store fordel, at det kun angriber larver af æbleviklere. Dermed skånes de naturligt forekommende nyttedyr i frugtplantagen.

Madex Top er en nyere udgave af det tidligere middel 'Madex' og bruges på samme måde.

 

For god effekt af Madex Top er det vigtigt, at larven når at optage aktivt virus i perioden fra den klækker af ægget til den gnaver sig ind i æblet. Planlægning af det korrekte behandlingstidspunkt er derfor af afgørende betydning. Behandlingstidspunktet beregnes således:

 

1)  Vent til der registreres mere end 15 æbleviklere/feromonfælde/uge.

2)  Registrer dernæst hvornår temperaturen overstiger 15°C en aften (kl. 20) uden regn, da æblevikleren først lægger æg under disse forhold.

3)  Første behandling udføres 10 dage herefter, eller 15 dage efter hvis vejret bliver køligere.

 

Første behandling:      100 ml. Madex/ha

Efterfølgende:               50 ml. Madex/ha; 4 gange med 7 dages interval.

 

madex_behtidspunkt.jpg

 

 

Dosering: 50-100 ml/ha. Opløses i 400-1200 liter koldt vand/ha.

Opløsningen sprøjtes ud til dryppunkt med fin forstøvning så alle blade og æbler dækkes. Bladene må ikke være regn-/dugvåde ved behandling. Det anbefales at behandle om eftermiddag/aften.

 

Madex Top er rimeligt regnfast, når blot det får lov at tørre ind efter behandlingen.

 

Madex Top kan kombineres med konventionelle fungicider og opløselige svovlprodukter. Madex Top kan ikke blandes med midler der indeholder kobber eller midler med lave pH-værdier. pH i opløsningen bør være mellem pH 6-8.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Ikke-økologisk produkt, der kan anvendes til økologisk jordbrugsproduktion efter retningslinierne i rådsforordning nr. 2092/91.

 

Behandlingsfrist: der er ingen behandlingsfrist på Madex Top.

 

Opbevaring:

Madex Top kan opbevares v. under 5 grader op til 1 år. I fryser kan det opbevares flere år.


 

madexfritlagt.jpg


© Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445