liljebiller3.jpg
Mycostop

Etiket

Produktblad (Pdf)
Sikkerhedsdatablad (Pdf)

Sideeffekter kemi

 

Mycostop er et biofungicid baseret på den naturligt forekommende bakterie: Streptomyces griseoviridis, der anvendes til forebyggelse af en række svampesygdomme i prydplanter, grønsager og krydderurter mm.

 

God virkning mod bl.a. Fusarium.


Må kun anvendes til bekæmpelse af frø- og jordbårne svampesygdomme i væksthuse i de i brugsanvisningen angivne afgrøder:

  • Frøplanter, bladgrønsager og krydderurter i væksthus-substratbehandling.
  • Frøplanter, bladgrønsager og krydderurter i hydroponiske systemer.
  • Frugtbærende grønsager.
  • Prydplanter (potte- og snitkulturer, stiklinger).
  • Sætteløg og sættehvidløg.

 

Midlet må anvendes i økologisk produktion.

Mycostop er et ikke-økologisk produkt, der kan anvendes til konventionel- samt til økologisk jordbrugsproduktion efter retningslinierne i rådsforordning nr. 2092/91.


 

mycostop.jpg


© Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445