liljebiller3.jpg
Prestop Mix WP

Produktblad

Etiket

 

Prestop Mix WP er bl.a. godkendt til vanding/sprøjtning i flere kulturer samt bekæmpelse af gråskimmel (Botrytis cinerea) udbragt med bier i jordbær og hindbær.

 

Prestop Mix indeholder gavnlige svampebekæmpende mikroorganismer af arten Gliocladium catenulatum. Prestop Mix er en speciel formulering af det biologiske fungicid Prestop, beregnet til udbringning med bier.

 

Til dette formål er der konstrueret et specielt humlebistade: 'Flying Doctors' fra Biobest (forhandles af Borregaard BioPlant). Når humlebierne forlader stadet, går de igennem et kammer hvor de får Prestop Mix-pulver på sig. Pulveret afsættes på blomsten i forbindelse med bestøvningen, hvorefter de gavnlige mikroorganismer i produktet koloniserer blomsten og hæmmer infektion af gråskimmel etc.

 

Velegnet til jordbær, hindbær, grønsager, prydplanter etc.

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=TLak58cSLM0

 

flying_doctor.jpg

 © Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445