oeresnudebille2.jpg
Serenade
  • Biologisk svampemiddel mod bl.a. gråskimmel og alternaria
  • Godkendt til jordbær og diverse andre grøntsager i væksthus samt gulerødder og salat på friland
  • Forbedrer mulighed for resistensstrategi
  • Godkendt til økologisk dyrkning
  • Kan indgå i integreret bekæmpelse (IPM)
  • Fleksibel i brug - korte intervaller og ingen behandlingsfrist
  • Medvirker til bedre kvalitet og salgbarhed

Anbefaling
Serenade ASO skal anvendes forebyggende og er godkendt op til 6 behandlinger som en del af et behandlingsprogram med andre godkendte svampemidler. Tidsintervallet mellem to behandlinger skal mindst være 5 dage og kan forlænges efter behov. Anvendelsen af Serenade ASO er fleksibel, da produktet kan anvendes både tidligt og tættere på høst og ikke har nogen behandlingsfrist.

Virkemåde
Serenade ASO er en naturligt forekommende mirkoorganisme Bacillus amyloliquefasciens QST 713. Serenade ASO har derudover en direkte effekt ved at producere stoffer, som direkte hæmmer vækst af skadevolderens cellemembran. Derudover forbedrer bakterien plantens modstandskraft mod skadevoldere.

Serenade ASO er et kontaktmiddel. For optimalt resultat er det nødvendigt med en god dækning af behandlede plantedele.© Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445