svirreflue.jpg
Trianum P

Etiket

Sikkerhedsdatablad

Sideeffekter kemi


Trianum fra Koppert findes i 2 formuleringer, som indeholder samme aktiv-organisme.


Trianum P, som er et pulver til vanding/sprøjtning..
Trianum G, som er et granulat til opblanding i jord.

 

Trianum P og G er godkendt til bekæmpelse af svampesygdomme i grøntsager og prydplanter i væksthus, i gulerødder og salat på friland samt i etablerede græsarealer.

 

Trianum indeholder nyttesvampen Trichoderma harzianum T-22. Denne stamme af trichoderma er udvalgt på baggrund af dens fremragende evne til at kolonisere planters rodnet og beskytte mod forskellige plantesygdomme.

 

Trianum tilføres så vidt muligt tidligt i kulturen.Herved har det mulighed for at etablere sig tidligt i rodzonen og udkonkurrere eventuelle skadelige svampe i kampen om næringsstoffer og plads i vækstmediet. Nyttesvampen i Trianum er også i stand til at nedbryde skadelige svampes hyfere/mycelium ved at producere enzymer og fungere som hyperparasit.

 

TRIANUM-P opblandes i vand og vandes ud inden såning/plantning eller
bearbejdelse af bede. Mod Sclerotinia på golfbaner og sportsanlæg bør
der behandles forebyggende før- eller ved svage/moderate angreb.

TRIANUM-P beskytter planter mod infektion af jordbårne sygdomme via rodnettet. TRIANUM-P virker godt under mange forskellige forhold; den vokser i et stort temperaturinterval (10-34°C), ved pH mellem 4-8, i mange typer vækstmedie, samt på rødder af mange forskellige plantekulturer.

 

 

ANVENDELSE

TRIANUM-P bør anvendes forebyggende. Tilfør produktet fra tidligst mulige stadie i kulturforløbet, før sygdomme får mulighed for at opformeres.

 

TRIANUM-P kan sprøjtes ud på planter, f.eks. mod gråskimmel; bruges til at dyppe stiklinger i eller vandes ud på vækstmediet.

 

TRIANUM-P opblandes i vand og vandes ud inden såning/plantning eller bearbejdelse af bede. Mod Sclerotinia på golfbaner og sportsanlæg bør der behandles forebyggende før- eller ved svage/moderate angreb.

 

Se etiket for information om dosering.

 

Fås i 500 gram.

 

Trianum-effekt.jpg© Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445