liljebiller.jpg
FloraGro

Produktblad (Pdf)

 

Etiket

Sikkerhedsdatablad

 

FloraGro indeholder fra 2021 en ny kuldetollerant stamme af Bacillus atrophaeus. Virksom helt ned til 8ºC.


Biologisk planteforstærker baseret på vækstfremmende bakterier. Til behandling af kartofler, grøntsager, bær, potteplanter, græsplæner mv.

Bakterierne etablerer sig på plantens rodnet og giver en hurtig og sund start, så planterne vokser bedre og bliver mere modstandsdygtige.


Virkemåde

De vækstfremmende bakterier koloniserer det spirende rodnet og producerer auxiner og enzymer der stimulerer planten til øget etablering af nye rodhår. Desuden nedbryder bakterien fosfor og gør det tilgængeligt for planten Virker ved jordtemperaturer over 8ºC. Der er dokumenteret hurtigere rod-etablering, vækst og merudbytte i flere kulturer.

 

Behandlingstidspunkt

 

1) Ved stikning/såning eller på småplanter før udplantning.
2) Efter oppotning  eller udplantning i marken.
Behandlingen gentages evt. hver 2. måned i længerevarende kulturer.

1) Ved stikning/såning eller på småplanter før udplantning.

2) Efter oppotning  eller udplantning i marken.

Behandlingen gentages evt. hver 2. måned i længerevarende kulturer.

 

Dosering

Vanding: 4-800 ml./1000 kvm (væksthuskulturer),

0,5-1 liter / ha (frilandskulturer - rækkebehandling),

Vandes med tilstrækkeligt vand til, at det kommer i kontakt med rødderne; dvs. 2-3 liter vand/kvm.
- ved 500 ml./1,000 kvm. i væksthus bliver dette 0,5 l. + 2.500 liter vand/1.000 kvm.

- ved 1 l/ha på friland bliver dette 1 l. + 25.000 liter vand/ha.

Floragro kan også spøjtes på jord/planter og efterfølgende vandes ned i jorden til rødderne.

 

Sprøjtning eller dypning af stiklinge, kartofler eller frø:

min. 4 ml./10 liter vand

 

Indhold

1 eller 5 liter; naturligt forekommende jordbakterie (Bacillus  atrophaeus)  2,5 x 1010 CFU/gram; samt vand og konserveringsmiddel.

 


Opbevaring

Opbevares køligt ved 1 - 20°C, adskilt fra fødevarer.

Holdbarhed min. 1 år.

 

Forenelighed med pesticider

Følgende aktivstoffer er undersøgt og skader ikke bakterierne i Floragro:


Azoxystrobin   =AMISTAR

Benzimidazol

Boscalid

Carbendazim

Flutolanil

Fosetyl-Al

Mancozeb

Maneb

Metalaxyl

Pencycuron

Propamocarb

Phosphorus acid

Pyraclostrobin

Thiram

Tolclofos-methyl

Zineb

 

 

Tålsomhed
Indledende tålsomhedsforsøg på kulturen anbefales. Benyt støvbeskyttende beklædning, maske og briller. Produktet indeholder ikke sundhedsskadelige stoffer og der er ingen behandlingsfrist eller negativ effekt på nyttedyr.


 

 


© Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445