oeresnudebille.jpg
KompostPlus

Produktblad

Mikrobiel rod-zone aktivering

 

KompostPlus er et jordforberdingsmiddel, der indeholder en række biostimulanter (vitaminer, tang-ekstrakt og humussyre) og en række nyttige mikroorganismer, der styrker livet omkring roden (rhizosfæren). Disse rhizosfære-organismer hjælper med frigivelse af næringsstoffer f.eks. kalium, fosfor og kalcium. Mikroorganismer er også nødvendige for at fiksere atmosfærens kvælstof og øge den generelle tilgængelighed af plantenæringsstoffer. Desuden styrker nogle rhizosfære-mikroorganismer udviklingen af "svamperod" (mycorrhiza). Denne svamperod er de fleste planter afhængige af for at opnå effektivt næringsstofoptag.

KompostPlus:

 

  • Fremmer jordforhold der er favorable for rodudvikling
  • Koloniserer rod-zonen med en population af nyttige mikroorganismer
  • Nedbryder organiske elementer i jorden og genbruger næringsstofferne

 

Mikroberne i c er velbeskrevne og specialet udvalgte til at fremme plantesundhed. Mikroberne tilsættes i form af sporer, hvilket giver et højt koncentreret produkt, med milliarder af mikroorganismer (cfu*) pr pakke. Produktet indeholder flere arter nyttige mikroorganismer med hvert deres formål f.eks.: Bacillus, Streptomyces og Trichoderma. Disse mikrober er formuleret med vandopløseligt humus og tangekstrakt for at maksimere virkningen.

 

Brugsvejledning

KompostPlus er pakket i en lynlås-pose med 2 kg. Ved brug mikses produktet grundigt med vand. Omrør efterfølgende kortvarigt hver 15 minut eller konstant for at undgå bundfald. Opblandes med mindst 10 liter vand pr 500 gram pulver. Udbringes med dryp, anden vanding, eller sprøjte - undgå tågedannelse. Filtre mindre end nr. 200 mesh (ca. 0,075 mm) kan tilstoppes.

 

Væksthuse og planteskoler: Anvend 4 kg/ha til intensivt dyrkede eller syge planter, og 2 kg/ha til andre planter. Bland 500 gram med op til 400 liter vand og udvand med 2-3 ugers mellemrum.

Landbrug: Udbringes ved vækstperiodens start.  Brug 1-2 kg/ha udbragt via vandingsvand eller sprøjte. Anvendes sprøjte skal der kunstvandes/regne (10 mm) senest to timer efter udbringning - så midlet kan indvandes i jorden.

 

Opbevaring

Opbevares tørt og køligt beskyttet mod sol og frost uden for børns rækkevidde. Sidste anvendelses dato - se på pakken. Efter opblanding udbringes midlet inden 6 timer.

 

Advarsler

  • Vask hænder efter håndtering
  • Undgå kontakt med øjne og rifter i huden. Brug beskyttelses briller og dragt når produktet håndteres
  • Undgå indånding af støv eller tåge. Brug maske.
  • I tilfælde af indtagelse eller allergisk reaktion - søg læge

 

Indhold

Nyttige mikroorganismer f.eks.: Bacillus sp. 300 millioner cfu*/gram, Streptomyces sp. 10 millioner cfu/gram, Trichoderma sp.1 millioner cfu/gram. Desuden indeholder produktet et aktiverings pulver bestående af: Vitaminer, tang-ekstrakt og humussyre.

*) cfu = Coloni Forming Unit. Dansk: Antal enheder pr gram der kan skabe nye levedygtige kolonier af aktuel mikroorganisme.© Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445