svirreflue.jpg
Subvivo (Trichoderma harzianum)

Etiket

Sikkerhedsdatablad 


Subvivo er et biologisk jordforbedringsmiddel. Nyttesvampen i Subvivo (Trichoderma harzianum) etableres meget hurtigt i vækstmedier og på nye planterødder. I de fleste kulturer ses en vækststimulerende effekt, der gør at planten får en frodigere vækst. Der er ligeledes målt udbytteforøgelse i flere grøntsagskulturer.


Anvendelse

Subvivo tilsættes vækstmedie eller planter for at etablere et gavnligt mikroliv. Tilsættes så tidligt som muligt i kulturforløbet ved f.eks.:

  • Dypning af stiklinge
  • Vanding af jord før stikning
  • Sprøjtevanding på nystukket/oppottet materiale
  • Vanding via drypslanger på udplantede tomater/agurker
  • Bejdsning af frø

 

Optimale betingelser er pH lavere end 6,5, god fugtighed i substratet og temp. mellem 15 og 25°C.

 

Pakning

50 og 500 gram


 

 


© Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445