liljebiller2.jpg
Unicide sæbe

Virus, bakterier og svampe, der er skjult i rester af organisk materiale er svære at nedbryde med desinfektionsmidler, da midlerne til en vis grad bliver inaktiverede af organisk materiale.

 

Derfor bør glas, borde og udstyr gøres grundigt rene inden desinfektion! 
Hertil er  Unicide meget mere effektivt end almindelig sæbe.

 

Sæben skal skylles helt af inden desinfektion, da desinfektionsmidlerne nedbrydes af sæbe.

  

Produktet anvendes primært ved skumudlægning på inventar, anlæg, gulve, vægge.

 

Normaldosering:
Unicide HS, blandes med vand i koncentrationer fra 1-3% (0,9 - 2,5 dl. til 10 ltr. vand).

Reaktionstid: 5-10 minutter.

Temperatur: Fra koldt vand til 60°C.

Efter endt rengøring, skal alle flader, der kommer i berøring med levnedsmidler, efterskylles med rent vand.

Alle flader skal efterskylles inden desinfektion.

Giver et gennemtrængende, finporet skum, som forlænger reaktionstiden på f.eks. lodrette flader. Opløser hurtigt og effektivt levnedsmiddelrelaterede besmudsninger, herunder proteinaflejringer, fiskeslim/-skæl m.m. Specielt velegnet til stærkt besmudsede overflader.

 

Tillukket i originalemballage, plastdunk 12 kg. /1060 kg palletank.

Holdbarhed i koncentrat, mindst 13 måneder.

  © Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445