oeresnudebille.jpg
Isomate CLR mod viklere

Produktblad

Brugsvejledning

Etiket

Etiket mindre anvendelse

Sikkerhedsdatablad

 

Isomate CLR er et feromonforvirringsprodukt mod viklere i æbler og pærer.

Mindre anvendelse: mod viklere i kirsebær og blomme.

 

Der ophænges 800-1.000 stk dispensere (hver på størrelse med en piberenser) pr. hektar. Dispenserne frigiver flere forskellige feromoner der gør, at hannerne ikke kan finde hunnerne. Herved forhindrer parring af følgende viklerarter i æbler og pærer:

  • æblevikler
  • frugtskrælvikler
  • chokoladebrun frugtbladvikler
  • skarpspidset frugtbladvikler
  • hækvikler

Behandlingen forhindrer opformering af nævnte viklere og skader på frugten forebygges.

 

Isomat CLR virker ikke mod rød knopvikler (Spilonota ocellana) og grå knopvikler (Hedya nubiferana) og heller ikke mod blommevikler (Cydia/Grapholita funebrana).

 

Anvendelsestidspunkt
Dispensere bør senest ophænges 1 til 2 uger før starten af æbleviklerens flyvning. I normale år er starten af maj en god tid. En behandling om året er tilstrækkelig.

Dosering
800-1000 dispensere pr. hektar

 

Dispenserne ophænges enkeltvis højt placeret på en høj tråd eller i den øverste del af træet (blå kryds på tegning). Dispenserne vikles løst rundt om gren eller tråd.


Isomate_placering_trae.jpg isomate-ophaeng.jpg

 

Dispenserne bør fordeles jævnt i et kvadratisk mønster på 3,5 x 3,5 meter over hele det behandlede areal.

I de yderste 20 meter af en parcel påvirkes fordelingen af feromon af vinden. Derfor er det nødvendigt at udføre en randbehandling ved at ophænge én dispenser i hvert endetræ i hver række, samt at fordoble antallet af dispensere i den yderste række.

 

Isomate_CLR_fordeling.jpg

 

I større plantager bør der minimum behandles på 1 ha og bedste effekt fås ved min. at behandle 3-4 sammenhængende hektar. Ved behandling på for små arealer, er der stor risiko for indflyvning af parrede hunner fra ubehandlede naboarealer.

 

Smittetrykket kontrolleres i starten af sæsonen ved opsætning af feromonfælder for æbleviklere umiddelbart før flyvning af æblevikler.

 

Supplerende behandlinger med Madex/andre midler:
1. Hvis mere end 0,5% af frugterne var skadet af æble- og bladviklere året forud for anvendelsen af Isomate CLR.

2. Der fanges mere end 5 viklere pr. fælde pr. uge i feromonfælder i det Isomate CLR-behandlede område.

 

Opbevaring:

2 år ved 5 oC

Tilladt i økologi og IP

 

Borregaard BioPlant er eneforhandler af Isomate CLR,

kan bestilles direkte på tlf. 86 78 69 88.


 

 

isomate_emballage.jpg

 

IsomateCLR_LS.jpg


© Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445