oeresnudebille2.jpg
BladCalcium

Produktblad pulver

Produktblad flydende

 

Bladcalcium findes både in en flydende- og pulver formulering.

 

Indhold: 100 % naturlig mineralsk kalk bestående af:
Calciumkarbonat 79%. magnesiumkarbonat 4,6%, silicium 3,8% og sporstoffer som jern, kobber, mangan, selen og zink.

 

Virkning

BladCalcium® består af mikroskopiske kalkpartikler på under 10 µm.

Det er tilvirket ved en unik patenteret proces hvor kalkpartikler kolloider under høj fart. De ultra fine kalk partikler i BladCalcium® kan, modsat almindelig kalk, trænge ind i bladet og straks opnå den ønskede effekt. Tilvækst, udbytte, kvalitet og modstandsdygtighed af afgrøden øges efter behandling med BladCalcium®.

Anvendelse

BladCalcium® opløses i vand og tilføres bladene på over og underside og i nogle tilfælde direkte til frugten. Udbringning skal ske tidligt om morgenen eller om aftenen - aldrig i klart solskin. Start anvendelsen tidligt i plantens udviklingscyklus. Ved at bruge spredemiddel kan effekten øges og hvide pletter undgås. Alt efter plantetype anvendes mellem 0,5 - 3 kg/ha.

 

BladCalcium® er egnet til mange plantearter, men der skal altid foretages tålsomhedstest. Særlig forsigtighed udvises på surbundsplanter og følsomme planter. BladCalcium er harmløst for mennesker, dyr og miljø ved anvendelse efter retningslinjerne på etiketten.

 

BladCalcium® kan anvendes til økologisk jordbrugsproduktion ved dokumenteret behov (se retningslinjerne i Rådsforordning nr. 834/2007 og kommisionforordning 889/2008).

 

Blandings vejledning: Fyld tanken med 2/3 til 3/4 af den ønskede vandmængde. Start omrøring og tilsæt BladCalcium®. Påfyld den resterende mængde vand under omrøring. Omrøring fortsættes under udbringning. BladCalcium kan blandes med de fleste pesticider, men undgå stærk syre og produkter med fosfor, da dette kan danne bundfald af calciumfosfat. Pletter kan også forekomme hvis vandet har høj pH-værdi. Foretag derfor altid prøvesprøjtning. Tendens til pletter kan modvirkes med spredemiddel. Udbring BladCalcium® straks efter blanding.

 

Dosering

N.B. Den nødvendige væskemængde pr ha afhænger af sprøjtetype med mere. For god dækning anbefales en dosering på ca. 0,2 % (200 g i 100 liter vand pr 1000 m2).

Grønsager: 0,5-2 kg/ha (3-4 behandlinger); begyndende efter fuld udvikling af de første karakterblade eller efter plantning og derefter ca. hver 14. dag.

Kerne- og Stenfrugt: 1-3 kg/ha (3-4 behandlinger); startende med de første blade, derefter hver 2.-4. uge.

Prydplanter: 0,5-3 kg/ha; begyndende i foråret og derefter hver 2-3 uge eller når forholdene kræver det. I væksthus kan behandles året rundt, men maximalt hver 2. uge. Korn: 1,5-3 kg/ha (2 behandlinger); ved den første skuddannelse (Zadoks 21) og ved dannelse af sidste blad (Zadoks 39). Raps og Majs: 1 kg/ha (1 behandling); ved dannelse af 4.-6. blad. Ærteblomstfamilien: 1-2 kg/ha (2-3 behandlinger); begyndende ved dannelse af 4.-6. blad og derefter hver 3. uge. Kartofler og sukkerroer: 1,5-2 kg/ha (2-3 behandlinger); begyndende ved dannelse af 4.-6. blad derefter hver 3. uge. Græs: 3-5 kg/ha; anvendes 2-3 dage efter klipning fra forår til efterår, behandling efter behov.© Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445