liljebiller3.jpg
PHC 7-1-2 og 4-0,7-6 Flydende organisk gødning

 

PHC gødningerne 7-1-2 og 4-0,7-6 er organiske gødninger af vegetabilsk oprindelse. Gødningerne er således uden animalske restprodukter eller afføring.

 

De har et lavt saltindhold, hvilket mindsker risikoen for bladsvidninger og gavner mikroorganismerne i jorden. Gødningerne er velegnede til økologisk og konventionel dyrkning i gartneri og landbrug.

 

PHC 7-1-2 og 4-0,7-6 er ikke-økologisk produkter, der kan anvendes til økologisk jordbrugsproduktion efter retningslinjerne i rådsforordning nr. 834/2007.Indhold

 

7-1-2 (7-2-3)

4-0,7-6

Kvælstof (N)

6,8-7,3 %

4 %

Fosfor (P)

1,09-1,22 %

0,7%

Kalium (K)

1,83-2,08 %

6 %

Bor (B)

18 mg/kg

20 mg/kg

Kalcium (Ca)

0,14 %

0,14 %

Kobber (Cu)

10 mg/kg

14 mg/kg

Jern (Fe)

38 mg/kg

84 mg/kg

Magnesium (Mg)

0,2 %

0,3 %

Mangan (Mn)

19 mg/kg

19 mg/kg

Zink (Zn)

38 mg/kg

52 mg/kg

Natrium (Na)

0,89 %

0,52 %

Svovl (S)

1,7 %

0,9%

Tørstof totalt

59 %

49 %

pH værdi

4-5

5,7

* P.g.a. gødningens naturlige oprindelse kan indholdet variere med op til 15 % fra de oplyste gennemsnit. Vægtfylde: 1,3

 

Anvendelse

Gødningsstofferne i PHC er hurtigt tilgængelige og kan anvendes ved akut mangel. Bemærk at organisk baserede gødninger har ustabile EC-værdier (ledetal). Opbevaring: 0-45 grader C. Omrøres før brug.

 

Bladgødskning: 5 liter/200 liter vand/ha. Gentages hver 14. dag 3-5 gange eller efter behov. Overdosering kan give svidninger.

 

Via vandingsvand og dryp: 0,1- 1 % opløsning. Stopper ikke filtre og dryp. Velegnet som supplement til uorganisk gødning i væksthuse, da den mikrobielle aktivitet i vækstmediet øges.

 

Overdosering kan give svidninger.

 

Pakning

20 l. og 1.000 liter


Opbevares frostfrit i tillukket emballage.© Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445