oeresnudebille.jpg
SalicylPure

Produktblad

SalicylPure er en styrkende gødning baseret på STYRKER PLANTERNES IMMUNFORSVAR
stabiliseret naturlig salicylsyre. Planter producerer
salicylsyre efter infektion med virus, bakterier eller
svampe. Når koncentrationen af salicylsyre i planten
når en vis grænse, begynder planterne selv at
producere forsvarsproteiner. Tilførsel af salicylsyre
øger koncentrationen i planterne, så deres egen
produktion af forsvarsproteiner efter en infektion
starter væsentligt hurtigere og i større mængder.
Dosering ved forskellige tilførselsmetoder:
For alle metoder gælder: Sprøjtning hver 7. dag under
hensyntagen til temperatur, væksthastighed og
forventet belastning.
Metoderne bygger på at opnå og vedligeholde den
rette koncentration af salicylsyre i planterne.
Dosering ved sprøjtning:
Hver 7. dag: 200 ml SalicylPure per 100 L vand.
Mindst 1 L/ha. Eksempler:
• 600 L/ha ~ 1,2 L SalicylPure
• 700 L/ha ~ 1,4 L SalicylPure osv.

SalicylPure er en biostimulant baseret på naturlig udvundet salicylsyre.

  • Forbedret rodning af stiklinge
  • Øget vækst
  • Stimulering af plantens  immunforsvar

 

Forsøg i danske erhvervsgartnerier har vist usædvanlig god stimulering af rodning. Dette kan være afhængig af planteart, men indtil videre har resultaterne været gode i flere kulturer.

 

Anvendelse
SalicylPure tilføres fra kulturstart som:

  • vanding eller sprøjtning umiddelbart efter stikning eller efter spiring af frø
  • og/eller dyp af stiklinge før stik (afprøv tålsomhed  og effekt ved varighed af dyp først: 5 sek. - 15 min.)

 

NB! Afprøv altid tålsomhed på et mindre areal først.

 

Dosering: 200 ml./100 liter vand.

 

Behandlingsinterval: sprøjtning gentages hver 7. dag under hensyntagen til temperatur, væksthastighed og forventet belastning eller efter behov.

 

Dosering ved sprøjtning:

Mindst 1 L/ha. Eksempler:

• 600 L/ha ~ 1,2 L SalicylPure

• 700 L/ha ~ 1,4 L SalicylPure osv.

 © Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445