liljebiller3.jpg
SuperCalcium

Produktblad (Pdf)

 

  • Reducerer forbruget af retarderingsmiddel i prydplanter.
  • Forebygger bladrandskader (tip-burn) / gule blade i topskud / griffelråd i tomater og peber.

 

Indhold

1 liter, 5 liter; chelateret calcium (4%) og kalium (6%), destilleret vand.

 

Virkemåde
I visse prydplantekulturer kan opnås en besparelse på 5-15 % i forbruget af retarderingsmiddel. Dette er dokumenteret af Gartnerirådgivningen (se artikel hér). Effekten er dog meget kultur- og sortsafhængigt og nærmere afprøvning er nødvendig.

 

Calcium optages normalt passivt med vandoptagelsen i rødderne og er især vigtigt for cellernes struktur, da det er et vigtigt element i cellevægge. I specielle perioder af væksten, så som i varme perioder med tørke; perioder med høj luftfugtighed, hvor fordampningen er reduceret fra planten, optages mindre vand. Dermed opstår der et underskud af calcium specielt i vækstpunkterne.

 

Dette kan undgås ved at bladbehandle med Super Calcium, der indeholder chelateret calcium. Dvs. at calcium er bundet til et meget effektivt bæremolekyle, der muliggør hurtig optagelse og fordeling i planten ved bladbehandling. Herved undgås bladskader som følge af calcium-mangel og udbytte og holdbarhed øges.

 

 

Behandlingstidspunkt
Som retarderingsforstærker: tilføres samtidig med retarderingsmiddel.

Tilføres i starten af kulturen og gentages med 2-3 ugers interval efter behov, og specielt før perioder med fare for bladrandskader.

 

Dosering

Retarderingsmiddel: ibland 1 promille Super Calcium hver gang. Dosering bør ikke overskrides, da dette kan give svidninger. Effekt og  kan variere med kultur, sort og retarderingsmiddel og bør afprøves grundigt på mindre areal først. Bør aldrig anvendes som sprøjtemiddel i solskin.

Væksthus: 60 ml / 100 l. vand/ 1.000 kvm.  Gentages efter behov.

Vanding med gødning: 500 ml./100 l. stamopløsning som blandes op til 10.000 l. brugsopløsning.   

Bedste effekt ved bladbehandling med sprøjteudstyr, men Super Calcium kan også anvendes ved almindelig vanding.

Kernefrugt: Calcium-behovet er hér så stort at andre gødninger anbefales. Kontakt Borregaard BioPlant (86786988) for vejledning.

 

NB! bør anvendes i opløsninger ved pH 5,5 - 7.

Produktet kan blandes med de fleste kemiske midler undtagen stærkt oxiderende midler (eks. hydrogenperoxid).

Tilsæt evt. afspændingsmiddel ved blade med vokslag.

Indledende tålsomhedsforsøg på kulturen anbefales.


 

 


© Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445