oeresnudebille2.jpg
NemaTop mod øresnudebiller

Produktblad (Pdf)

 

Efter udbringning af produktet ved vanding, søger nematoderne selv rundt i jorden efter larverne af øresnudebillerne. Når en larve er fundet, inficeres den af nematoder og dør.

 

Inficerede larver bliver murstensrøde. Den døde larve fungerer nu som et hylster hvori nematoderne kan opformere sig. Disse nematoder kan kun leve af insektlarver og skader dermed ikke planter.

Behandling
Vandindholdet i jorden bør ikke være for lavt; evt. vandes op inden behandling; dog ikke for meget - jorden skal være moderat fugtig.


Nematoderne i NemaTop virker ved jordtemperaturer på 12-30°C. I dette interval kan de overleve 2-3 uger uden en vært. Over 30°C dør nematoderne; ved 0-12°C går nematoderne i dvale indtil temperaturen stiger igen.

 

Er temperaturen 8-12°C kan NemaFelt nematoder anvendes i stedet.


På friland behandles om aftenen, da nematoderne er følsomme overfor UV-lys. Brug max. 5 bar tryk og filtre med min. 1 mm. maskestørrelse. Eftervand med rent vand, så nematoderne trænger dybere ned i jorden.

 

Produktbeskrivelse
50 mio. Nematop (Heterorhabditis sp.) til 50-100 kvm.
500 mio. Nematop (Heterorhabditis sp.) til 500-1.000 kvm. Leveres opblandet i ler, der let kan opløses og udvandes på arealet.


Behandlingstidspunkter
Da det kun er larvestadierne der inficeres af nematoderne, er det vigtigt at koordinere behandlingstidspumktet med øresnudebillernes livscyklus. På friland kan der behandles i maj/juni samt i august /september.


I væksthus med varme kan generationerne overlappe og larver dermed findes på flere forskellige tidspunkter. Tøm potten og check for larver ved rodnettet. Pupper (se foto) inficeres ikke så let. Er der larver, er det tid til at behandle!

 

 


oresnudebiller_livscyklus.jpg

 

Salg til private - www.nyttedyr.dk


 

nematoder.jpg
Nematoder.

 

oresnudeblarve_infc.jpg
Den røde larve er inficeret af nematoder.

 

Oeresnudebillelarverogpuppe.jpg
L=larve; P=puppe
copyright Borregaard BioPlant.


© Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445