oeresnudebille.jpg
NeemAzal-T/S

etiket

sikkerhedsdatablad

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i kartofler og kernefrugt samt i tomater, auberginer, peberfrugter, agurker, drueagurk, courgetter, meloner, græskar og prydplanter i væksthus.
Må i kartofler ikke anvendes senere end fire dage før høst.
Må i kernefrugt ikke anvendes senere end vækststadie 69 (lige efter afblomstring).
Må i tomater, auberginer, peberfrugter, agurker, drueagurker, courgetter, meloner og græskar ikke anvendes senere end tre dage før høst.
For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes én gang hvert tredje år i kernefrugt.
Må i kartofler maksimalt anvendes to gange med mindst syv dages interval.
Må i tomater, auberginer, peberfrugter, agurker, drueagurker, courgetter, meloner og i græskar i væksthuse maksimalt anvendes tre gange med mindst syv dages interval.
Må i prydplanter i væksthuse maksimalt anvendes tre gange med mindst syv dages interval.
Må i kartofler ikke anvendes nærmere end to meter fra vandmiljøet.
Må i kernefrugt ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet.
Må i kernefrugt ikke anvendes nærmere end 20 meter fra §3-områder.
Er på lager
Nordisk Alkali har meddelt, at NeemAzal-T/S er på lager, og at midlet kan bestilles gennem de sædvanlige leverandører.

 

Insektmidlet NeemAzal-T/S, som indeholder azadirachtin, er et naturligt sprøjtemiddel udvundet af frøene af det tropiske Neem-træ.

 

NeemAzal er godkendt til bekæmpelse af insekter i:

  • kartofler
  • kernefrugt
  • tomater, auberginer, peberfrugter, agurker, drueagurk, courgetter, meloner, græskar og prydplanter i væksthus.

Må i kartofler ikke anvendes senere end fire dage før høst.
Må i kernefrugt ikke anvendes senere end vækststadie 69 (lige efter afblomstring).
Må i tomater, auberginer, peberfrugter, agurker, drueagurker, courgetter, meloner og græskar ikke anvendes senere end tre dage før høst.

 

Dosis og anvendelse

NeemAzal-T/S anvendes generelt med 0,3 - 0,5 % styrke, svarende til 1,5 - 3,0 l/ha.
Der anvendes normalt 300 l til 1000 l vand pr. ha.

 

Fuldstændig dækning af relevante plantedele er afgørende for god effekt. Regn inden for 8 timer efter udsprøjtning kan medføre behov for fornyet behandling.

 

Udbring NeemAzal-T/S om aftenen for at sikre at aktivstoffet kan trænge ind i bladene. Behandling skal normalt foretages ved begyndende angreb, eller når de første symptomer på skade observeres.

 

Effekt

NeemAzal-T/S virker bedst på insekter som æder eller suger på behandlede plantedele.
Der er derfor generelt god virkning på bladlus. Desuden er virkningen bedst på unge larvestadier.

Visse arter kontrolleres dog ved at bestanden af insekter reduceres og bekæmpes således ikke fuldstændigt. Dette gælder f. eks. grøn æblebladlus.

NeemAzal-T/S har ikke væsentlig virkning på skjoldlus, blodlus og kirsebærbladlus.

 

Effekt på nyttedyr

NeemAzal-T/S skader ikke specifikke nytteinsekter, som har en vigtig rolle med kontrol af tilbageblivende skadedyr.

 

Derfor kan NeemAzal-T/S med fordel anvendes til brug i integreret bekæmpelse.

 

Ikke farlig for bier.
Ikke skadelig for populationer af rovmider Typhlodromus pyri (Acarina), jordløber Poecilius cupreus (Coleoptera), mariehøne Coccinella septempunctata (Coleoptera), snyltehvepse Aphidius rhopalosiphi (Hymenoptera), men skadelig for svirrefluer Episyrphus balteatus (Diptera). I følge Kopperts sideeffekt-liste også moderat skadeligt overfor mellussnyltehvepsen Encarsia formosa og tæger der suger meget af planten, som Macrolophus, men ikke Orius.

 

Pakning
5 liter

 

Bestilling og salg

Borregaard BioPlant har NeemAzal-T/S på lager, og at midlet kan bestilles ved direkte henvendelse på tlf. 86786988 eller borregaard@bioplant.dk

 © Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445