oeresnudebille2.jpg
Arbejdsområder

Borregaard BioPlant rådgiver om- og sælger biologiske produkter til følgende erhverv:

  • Væksthusgartnerier
  • Frilandsgartnerier
  • Frugtavlere
  • Planteskoler

Vi har også registreret enkelte miljøvenlige plantebeskyttelsesmidler til landbrug og grønne arealer. Der er dog stadig en begrænset mængde milder til rådighed til disse erhverv, men Borregaard BioPlant følger nøje udviklingen via vort medlemsskab af den internationale producentforening (IBMA) og er klar til at registrere nye midler, så snart de kommer på markedet.

 

Rådgivning
Borregaard BioPlant's primære arbejde består i at rådgive producenter i brugen af biologiske plantebeskyttelsesmidler. Et vigtigt område i denne forbindelse er at vurdere mulighederne for at kombinere bekæmpelsen med selektive kemiske sprøjtemidler, samt at rådgive om brugen af mikrobiologiske midler mod skadelige svampe og insekter.

 

Konsulentservice
Ved et besøg udarbejder vi en plan for biologiske midler, der passer til den aktuelle kultur. Det er her vigtigt at tage stilling til hvilke dele af produktionen, der egner sig til biologisk plantebeskyttelse.

Konsulentbesøg udføres i forbindelse med salg af produkter, men Borregaard BioPlant tilbyder også fast konsulentservice i form af regelmæssige besøg på produktionsarealer; f. eks. hver 14. dag. Her vurderes skadesymptomer på planter og udviklingen i antallet af skadedyr og nyttedyr. Status for plantesundhed rapporteres løbende og forbruget af biologiske- og evt. kemiske plantebeskyttelsesmidler justeres, så det hele tiden er optimalt.

 

Registrering af skadedyr på fangplader
For at undgå overraskende skadedyrsudbrud i vækshus, kan der laves en aftale om løbende registrering af skadedyr på fangplader. Typisk vil der i en prydplantekulturer blive anbragt 4 nummererede fangplader pr. 1000 m2. Disse skiftes hver 14. dag og sendes til Borregaard BioPlant, hvorefter vi registrerer og artsbestemmer skadedyrene. Resultatet opføres i et skema og returneres til gartneriet med faglige kommentarer og evt. behandlingsforslag.Hobby
Borregaard BioPlant leverer nyttedyr, fangplader, sneglehegn, bøger etc. til danske hobbyavlere; et voksende område. Nyttedyrene kan bestilles direkte på www.nyttedyr.dk eller i de fleste planteskoler og havecentre. Herefter sendes de med post fra Borregaard BioPlant direkte til kunden.

 

 


 

frank_konsulent.jpg
Konsulentservice.

 

Malenefangplader.jpg
Registrering af skadedyr på fangplader.

 


© Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445