oeresnudebille.jpg
 
Pesticiders sidoeffekt på nyttoorganismer

Vid IP (integrerad produktion) kombineras användningen av biologiska produkter och kemiska medel. Det är inte något problem när man väljer selektiva kemiska medel.

Många kemiska medel är dock inte förenliga med nyttoorganismer. Därför är det mycket viktigt att kontrollera ett medels effekt på nyttodjur före användning!

 

På följande hemsida finns en översikt över hur mycket nyttodjuren påverkas av de olika kemiska medlen:

 

 

Exempel på sidoeffekt från Koppert;

Välj 'Pesticides' och därefter 'Tradename' (Handelsnamn) eller 'Active ingredients' (Aktiv substans).
Välj härefter vilket nyttodjur du vill ha information om.

 

Ett schema med resultatet visas:


En 1:a angiver att mindre än 25% av nyttodjuren dör (medlet är förhållandevis harmlöst).

2:a = 25-50% döda nyttodjur.

3:a = 50-75% döda nyttodjur.

4:a = 100% av nyttodjuren dör vid behandlingen.

 

"persistens" är efter hur lång tid som måste förflyta för att nyttodjur kan sättas ut igen i kulturen, efter en behandling med kemiskt medel.

 

 

 


 

sideeffekt_koppert_lille.jpg
"klicka här" för att se exempel på fyra kemikaliers sidoeffekter på nyttodjur från Koppert´s hemsida.


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige