liljebiller.jpg
Spindemider

Spinderovmider (Phytoseiulus persimilis) er det primære valg til bekæmpelse af spindemider. Det er helt klart det mest effektive nyttedyr.
Spinderovmider tager dog ikke de røde stadier, som ofte ses om vinteren. Rovmiderne begrænses af svovl og lav luftfugtighed.
Læs mere om spinderovmider..

 

Californicus-rovmiden er under normale forhold ikke helt ligeså effektiv som spinderovmiden, men klarer sig længere tid i kulturen uden føde og anvendes af nogle mere forebyggende end spinderovmider. Fås nu også i slow-release poser.
Læs mere om Californus-rovmiden..

 

Andersoni-rovmiden har god effekt mod både almindelige- og røde vinterformer af væksthusspindemider (Tetranychus) og Citrus- og frugttræsspindemider (Panonycus sp.). Andersoni er under normale forhold ikke helt ligeså effektiv som spinderovmiden, men klarer sig længere tid i kulturen uden føde. Virker ved ca. 6-38°C og kan dermed anvendes i kolde væksthuse og på friland tidligt på foråret (obs: der skal være frostfrit).
Læs mere om Andersoni-rovmiden..

 

Feltiella (Spindemide-galmyggen) kan anvendes mod røde vinterformer af den almindelige spindemide. Skal ikke fordeles i kulturen; flyver selv rundt og finder spindemiderne. Dog bedst til at finde større kolonier.
Læs mere om Feltiella..
 

Insektsæbe kan med fordel anvendes før udsætning af nyttedyr, hvis angrebet af mellus er stort.
Læs mere om inseksæbe..

 

Sekundære nyttedyr mod spindemider

Swirskii-rovmiden bruges mod trips og mellus. Ses i denne forbindelse ofte i pletter med spind. Den tager dog kun spindemideæg og har svært ved at begrænse et spindemideangreb og må derfor ikke bruges som eneste nyttedyr mod spind.
Læs mere om Swirskii..

 

Macrolophus og Orius, som primært bruges mod mellus og trips, tager også spindemider og kan have en mindre effekt. Der bør dog suppleres med andre nyttedyr for at kontrollere spind.


spindemide.jpg
Spindemide og spindemideæg.

 

spindsymptom.jpg
De hvide prikker i bladene er de første symptomer på et spindemideangreb.

 

rovmide_lunch.jpg
Rovmide i færd med at æde spindemide.

 

 


© Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445