oeresnudebille2.jpg
Trips

De oftest forekommende trips i væksthus er:

  • Blomstertrips Frankliniella occidentalis
  • Nelliketrips Thrips tabaci
  • Echinothrips americanus

Især Blomstertripsen (Frankliniella occidentalis) volder store problemer, fordi den er resistent overfor de fleste insekticider på markedet. Både blomstertrips og nelliketrips kan bekæmpes effektivt med biologiske midler.

 

Echinothrips kan også bekæmpes, men det er vanskeligere fordi kun ét nyttedyr kan anvendes; nemlig rovtripsen Franklinothrips.

 

Andre arter af trips, som den båndede væksthustrips (se foto), optræder ofte i botaniske haver o. lign. og kan af og til forekomme i importerede grønne planter.

 

På friland ses mange forskellige arter af trips; f.eks. kåltrips og korntrips. Der findes endnu ikke effektive biologiske midler mod trips på friland.

Korntrips går ofte på vingerne i forbindelse med høsten og kan forvilde sig ind i væksthuse. Hér kan de gøre midlertidig skade, men etablerer sig sjældent i kulturen.

 

Trips er som regel 1-2 mm lange, hvorfor der kræves en god håndlup for at se dem. De kan være sorte, gullige eller brune. Larven er som regel gul.

 

Symptomer
Trips befinder sig bedst på undersiden af bladene eller i blomsterne, hvor de rasper af plantecellerne, så der forekommer lyse "ruder", hvor cellerne er døde (agurker).

 

Trips findes på mange blomster og på en del forskellige køkkenurter. I blomster kan der opstå hvide striber på kronbladene som følge af gnav i knopstadiet (se foto af gerbera).

 

På grønne planter kan den båndede væksthustrips forekomme. Når der er mange af dem ses de på bladene med lup. Deres gnav giver bladene et medtaget sølvagtigt skær.


 

frankliniella.jpg
Frankliniella occidentalis.
Foto: Entocare

 

thrips_tabaci.jpg
Nelliketrips.

 

echinothrips.jpg
Echinothrips.

 

baand_vaeksth_trips.jpg
Båndet væksthustrips.
Foto: Entocare

 

trips_agurk.jpg
Tripsgnav på agurkeblade.

 

tripsgerbera.jpg
Tripsgnav i Gerbera.

 

 

 

 


© Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445